Privacy Verklaring

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Develop Training & Coaching
Nelly Boudewijnsstraat 30
4822 VT Breda
076 – 5416968

Dennis J. Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching. Hij is te bereiken via info@dennisjjansen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dat kader verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dennisjjansen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om de gekochte (digitale of fysieke) diensten bij je te bezorgen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens:

 • Datum en tijdstip bestelling
 • Ordernummer
 • Factuurnummer
 • Totaalbedragen
 • Betaalinformatie
 • IP-adres


Wij bieden daarnaast een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer makkelijk kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware van waaruit onder een verwerkersovereenkomst zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met je persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgens de Belastingdienst wettelijk verplichte periode van 7 jaar voor het bewaren van je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan:

 • Leveranciers (waaronder “bewerkers”): wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host je gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

 • Accountant / boekhouder: de gegevens die op je factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

 • Juridisch adviseurs: Bij een juridisch geschil kunnen wij genoodzaakt zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

 • Overheidsinstanties: Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Facebook Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

Google Analytics

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u hier.

Reactie-Module

De reactie-module op onze blog-artikelen maakt gebruik van een comment-systeem. Dit systeem maakt gebruik van cookies om te controleren of u bent ingelogd en voor analyse van uw gebruikersgedrag. Dit systeem heeft geen toegang tot de gegevens die u via de reactiemodule aan ons verstrekt.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Dingen die u altijd kunt doen:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser.  De moderne browsers (Chrome, Firefox ,Edge) bieden hiervoor veel opties.

Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden

U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen. Heeft u verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Veiligheid

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben we een aanzienlijke hoeveelheid voorzorgsmaatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat uw gegevens ten onrechte verloren gaan, misbruikt worden, toegankelijk zijn of openbaar, veranderd of vernietigd worden.

Indien u via onze website een betaling per credit card doet, wordt de informatie van uw betaling versleuteld met de speciale secure socket layer technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256 encryptie. Hoewel er geen enkele methode van bestandsoverdracht op het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen en implementeren wij de allerhoogste eisen en methodes op het gebied van beveiliging van deze gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dennisjjansen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dennis J. Jansen h.o.d.n. Develop Training & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dennisjjansen.nl

Wat zijn mijn rechten? 

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Wat als u vragen of klachten heeft? 

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

Kan deze privacyverklaring veranderen? 

Ja. Deze privacyverklaring is van 22 juni 2022. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.